Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Jäsenmaksut - Medlemsavgifter - Membership fees

Jäsenmaksut vuodelle 2017

Jäsenmaksu / vuosi45 €aikuiset
 90 €perhe+lapset alle 18 vuotta(samassa taloudessa asuvat)
 25 €13-17 vuotiaat
 0 €alle 13 vuotiaat
Liittymismaksu (kertaluonteinen)50 €aikuiset
 0 €

alle 17 vuotiaalta

Kurssimaksu (sis. liittymismaksun)100 €aikuiset
 50 €12-17 vuotiaat
Käyttömaksu / vuosi50 € 
Kanoottipaikka / vuosi50 € 
Avainpantti (kertaluonteinen)20 € Hallitus valtuutettiin mahdollisen lukkouudistuksen yhteydessä korottamaan avainpanttia avaimen hinta-arvion mukaan korkeintaan 50 €:oon

Karhulasku

10 € 
   
Medlemsavgifterna för år 2017  
Medlemsavgift / år45 €vuxna
 90 €familj +barn under 18 år
 25 €13 - 17 åriga
 0 €under 13 åriga
Anslutningsavgift50 €vuxna
 0 €barn och unga
Kursavgift (incl. anslutningsavgift)100€ vuxna
 50 €12 - 17 år
Bruksavgift / år50 € 
Kanotplats / år50 € 
Nyckelpant20 € 
 Betalningspåminnelse 10 € 
Membership fees for 2017  
Membership45 €Adults
 90 €Family + children under 18 years
 25 €13 - 17 years
 0 €Under 13 years
Joining fee50 €Adults
 0 €Under 18 years
Course fee (incl. joining fee)100€Adults
 50 €12 - 17 years
Private usage fee50 € 
Canoe storage place50 € 
Key pawn20 € 

 reminder payment              10 €