Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Jäsenohjeet

SKK:N TILOJEN JA KALUSTON KÄYTTÖOHJEET

 

Vajat:

 • SKK:lla on neljä kanoottivajaa Storörenin venesataman aluella Sipoon kunnalta vuokratulla tontilla.
 • Vajat on numeroitu 1, 2, 3, 4. 1-vaja on lähimpänä merta.
 • Tupakointi on paloturvallisuussyistä kielletty vajoissa.
 • Pukuhuoneet ovat 2. vajassa. Ulko-ovesta katsottuna naisten pukuhuone on oikealla ja miesten pukuhuone on vasemmalla.


Säilytyspaikat:

 • · 1. vajassa on yksityisiä kanootteja jotka eivät ole yleisessä käytössä.
 • · 2. vajassa on SKK:n omaa kalustoa sekä ns. käyttökanootit. Käyttökanootit ovat yksityisten jäsenten omistamia, klubin käyttöön luovutettuja kanootteja. 2. vajan kanootit ovat jäsenten käytössä. (Katso kohta: Käyttöoikeus)
 • · 3. vajassa on yksityisiä kanootteja jotka eivät ole yleisessä käytössä.
 • · 4. vaja toimii osittain huoltotilana ja työkaluvarastona, osittain kanoottivarastona. 4.vajassa olevat kanootit ovat SKK:n omaisuutta ja ovat jäsenten käytössä. (Katso kohta: Käyttöoikeus)
 • · Jokaisella kanootilla on oma määrätty paikkansa ja kanootti on aina käytön jälkeen palautettava kuivattuna omalle paikalleen.


Kaluston lainaus:

 • Jäsenellä on oikeus, mikäli hänellä on käyttöoikeus lainata SKK:n omia ja käyttökanootteja päiväretkiä varten ilman ennakkovarausta, edellyttäen että kanootti lähtee melomalla SKK:n laiturilta. Mikäli kanootti viedään autolla vajasta tai jos retki kestää yön yli tarvitaan aina tapauskohtainen lupa. Luvan voi antaa vajamestari tai puheenjohtaja.
 • Käytössä ollut kanootti ja mela on ennen palauttamista vajaan puhdistettava ja kuivattava huolellisesti. Aukkopeite ja pelastusliivit on ripustettava kuivumaan niille osoitetuille paikoille.
 • Jos jäsenen käytössä ollut lainakalusto vahingoittuu, on siitä viipymättä ilmoitettava vajamestarille tai puheenjohtajalle.


Käyttöoikeus:

 • Käyttöoikeuden ja vaja-avaimen voi saada jäsen joka todistettavasti omaa riittävän melontataidon. SKK:n turvapäällikkö tarkastaa jokaisen uuden jäsenen melontataidon ennen kuin jäsenelle voidaan myöntää kaluston käyttöoikeus ja/tai luovuttaa vaja-avainta. Mikäli uudella jäsenellä ei ole riittävää melontakokemusta edellytetään että hän osallistuu SKK:n järjestämään peruskurssiin.
 • Peruskursseja järjestetään tarpeen mukaan kesällä.
 • Jäsen joka haluaa käyttää lainakalustoa on maksettava käyttömaksu kts. maksutaulukko. Käyttöoikeuteen liittyy vartiovuorovelvollisuus.
 • Oman vaja-avaimen saa maksamalla avainpantin kts. maksutaulukko.
 • Oman vaja-avaimen voi saada jäsen jolla on joko käyttöoikeus tai oma vuokrapaikka.
 • Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa edelleen


Vajakirja:

 • Aina kun lähdetään vesille omalla tai klubin kalustolla on tehtävä asianmukaiset merkinnät vajakirjaan. Kun palataan retkeltä täydennetään vajakirjamerkinnät paluuajalla.

 

Oman kaluston säilyttäminen vajassa:

 • Yksityiset kanootit säilytetään vuokrapaikoilla vajavoudin osoittamalla paikalla.
 • Vajassa säilytettävät varusteet on varustettava nimellä.
 • Vuokrapaikasta on maksettava vuokra kts. maksutaulukko. Vuokrapaikkaan liittyy vartiovuorovelvollisuus.


Käyttökanootit:

 • Jäsen voi halutessaan, hallituksen luvalla, luovuttaa oman kanoottinsa käyttökanootiksi.
 • Käyttökanootista ei tarvitse maksaa vuokraa säilytyspaikasta eikä käyttömaksua, eikä siitä myöskään tule vartiovuorovelvollisuutta.
 • SKK:n hallitus käsittelee tapauskohtaisesti käyttökanoottihakemukset ottaen huomioon klubin kalustotarpeet