Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Vetäjän ohje

Ohjeita tapahtumien vetäjille

 

Kesän tapahtumille on pyritty nimeämään vetäjät siten että mahdollisimman monta saadaan osallistumaan tähän. Klubi kiittää kaikkia jotka ovat suostuneet ottamaan tätä vastuuta. Tässä on hieman ohjeita siitä mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

 

Vetäjän keskeinen tehtävä on pitää aloite käsissään. Itse suoritukseen on käytettävissä klubin muita jäseniä. Vetäjä tietenkin osallistuu itse tapahtumaan ja toimii paikan päällä tapahtuman johtajana.

 

Suunnittelu

 

Tapahtuman päätarkoitus on yleensä etukäteen määrätty mutta tämän puitteissa on yleensä yksityiskohtia jotka vaativat suunnittelua. Vetäjän tehtävänä (etuoikeus!) on tehdä tätä suunnittelua.

 

Järjestelyt

 

Tapahtumaan luonteesta riippuen tarvitaan kaikenlaisia järjestelyjä kuten majoitustilojen varaaminen, trailerikuljetuksen järjestäminen. Näistä vastaa vetäjä.

 

Tiedotus

 

Tiedotuskanavamme ovat sähköposti ja nettisivut. Näiden käytössä voit kääntyä puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen puoleen. Vaikka tapahtuma on vuosisuunnitelmassa pitää aina saada myös tarkempi ja ajankohtainen tieto jakeluun. Facebook voidaan myös käyttää mutta tätä kirjoitettaessa menettely on auki.

 

Ilmoittautuminen

 

Jos tapahtuma edellyttää että osanottajat tiedetään etukäteen, vetäjä kerää ilmoittautumiset joko puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Kustannukset

 

Lähtökohtaisesti osanottajat vastaavat retken kustannuksista mutta klubi voi myös osaalistua, mistä sovitaan tapauskohtaisesti. Trailerin vetäjälle maksetaan kilometrikorvaus. Sikäli kuin klubi maksaa kustannukset vetäjän tulee tehdä yhteenveto kuitteineen.

 

Ohjaajat

 

Retkellä pitää olla ohjaajapätevyyttä omaava henkilö joka vastaa turvallisuudesta. 

 

Kirjaaminen vajapäiväkirjaan

 

Osanottajat kirjataan normaalisti. Lisäksi on tapahtumia varten osa johon kirjataan yhteenveto retkestä.