Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Espanjan Ebro joki lokakuu

En Flix el 9 de Octubre / Un grupo de 8 remeros / Escoger su canoa / adjustar el apoyo del pie / botar al agua
.
Espanjan Flix kaupungissa / Sijainti N41-14, E0-33 / 8 melojaa / Kajakin valinta, jalkatukien säätö / Vesillelasku.
.
50 meter från Ebro flodens bifåra: Välj kajak / Ställ in fotstödet / Sjösätt
.
Monday Oct 9th / Group of 8 paddlers / Pick your kajak / Adjust footpegs / Carry down to the Ebro River / Launch
.
Una balsa sobre el Ebro hecho de dos barcos vimos en varios sitios
.
Monin paikoin pääsi vaikka autolla Ebro joen yli kahden veneen varaan rakennetulla lautalla
.
En färja över Ebro floden byggd på 2 stadiga båtar såg vi på flere ställen
.
Less expensive than a bridge was the ferry built on 2 sturdy barges
.

El dique de la planta atómica del Asco nos obligó a un transporte duro por tierra firma
.
Ebroe joen matala vesi teki atomivoimalan jäähdytysvden matalan padon ylittäminen haastavaksi
.
Fördämningen vid vid atomkrafterket i Asco ledde till besvärlig landtransport
.
The Atomic Powerplant cooling water weir required a tough portage
.
Ayuda mutua para desembarcar nos ahórro mucho tiempo
.
Yleensä rantautuminen oli helppo. Toven saama apu nopeutti kuitenkin toimitusta.
..
Hjälp med att komma i land sparade tid
.
Mutual help at portage saved time
.
Llevar la canoa sobre las piedras resultó deamsiado duro para el mayor del grupo
.
Kantoa vaikeuttivat suuret kivet
.
Att bära kajakerna över stenröset blev för mycket för gruppens äldste
.
Portage over boulders proved too much för the oldest participant
.
Para no resbalarse sobre las piedras el mayorcito tuvo que adelantarse sobre quatro patas
.
Lipsuminen kiviröykkiössä oli riski. Vanha liikkui nelinkontin
.
För att inte slinta i stenröset tvangs gamylen ta sej fram på alla fyra
.
The old man was forced to move on all four over the boulders
.
Bien construidos puentes nos facilitaron el desembarque para comer
.
Lounaan maatouolle pääsi monin paikoin kätevästi ammattitaoitoisesti rakennettujen laiturien turvin
.
Professionellt byggda bryggor underlättade på flere ställen landstigning för lunch
.
Professional anchored jetties helped landing for lunch
.
Las canoas aprcadas delante de la eclusa, que las hizo bajar 13 metros
.
Usean kaupungin juomavesi otettiin kirkkaasta Debre joesta. Ryhmän kajakit pysäköitiin vedenottopaikan sulun ylläpuolelle odottamaan sulun avaamista
.
Kajakerna parkerades före slussen i väntan på att övre porten skulle öppnas. Slussen sänkte kajakerna 13 meter
.
The kayaks parked before a lock to lower us 43 feet
.
Terminado el dia las canoas se metieron en un trailer, que nos transprtó al alojamiente para la noche
.
Päivärektet olivat n. 25 km. Illan tullen kajakit järjestäjän traileriin jonka tilava vetovaunu vei ryhmämme yöpuulle
.
Mot kvällen lastades kajakerna i arangörens traile. Rymliga dragbilen förde deltagarna till dagens nattkvarter
.
When day was done the kayaks were loaded in the trailer. The spacious van carried the participants to the night quarter
.
Excelente tiempo durante todo el viaje de tres dias. Aqui desembarcando a la preciosa playa de Xerta
.
Sää suosi kaikkina kolmena päivänä. Tässä lounas rantautuminen ihastatuttavssa Xerta kaupunging rantaan
.
Tur med vädret alla 3 dagar. Här landat i sommarvärmen i stranden vid Xerta
.
We had luck with the weather: 3 days of almost summer
.
Xerta era un pueblo encantador. Y la comida aqui, como durante todo nuestro viaje, se mercia varias estrellas en el Michelin.
.
Xerta, muidenkin kiehtovien pienkaupungien tavoin, olivat ilmiömäisen puhtaat. Ja ruoka - kuten pitkin matkaa - monen tähden arvoinen
.
Något charmigare än Xerta får man söka. Och maten här, liksom på alla ställen, var värd flere stjärnor
.
Enthralling City of Xerta. And the food - as all along our trip - was worth many stars
.
La última salida resulto ser la de Xerta a Deltebre (N40-43, E0-44). Una tormenta nos impidió el viaje del último dia. El total de tres dias de remo: 75 kilómetros
.
Xertasta lähdettiin viimeiselle melontaosuudelle suurempaan Deltebren kaupunkiin / Sijainti N40-43, E0-44 / Tuli melottua 75 km. / Reilu myrski esti viimeisen päivän melonnan
.
Sista paddlingen gick från Xerta till större staden Deltebre. Gamylen had lärt sej att med hjälp av GPS på kapellet leta sej till flodens snabba fåra. Där hastigheten kunde vara flere km/h högre
.
Xerta to the City of Deltebre / Position N40-43, E0-44 / proved to be our last stretch. Storm prevented paddling the final day. Sum of 3 paddling days: 75 Km
.

.