Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Retki Porvoon joella 30.05.2010 Utfärd längs Borgå å 30.05.2010

Kajakit vietiin trailrilla Virtaalan voimalaitospadon alapuolelle.

Kajkerna transporterades med trailern till sjösättningsplaten strax nedanför kraftverksdammen i Stömsberg.

Vesillelaskupaikalla oli kunnon virtaus.

Det var rätt strömt på sjösättningsplatsen.

Joki mutkittelee kauniin kulttuurimaiseman läpi.

Ån slingrar sig genom vackra kulturlandskap.

Hattulan entisen sahan kohdalla oli rannassa aito höyrylaiva ja asuntoproomu.

Vid den före detta sågen i Hattula låg det en äkta ångbåt och en bostadspråm vid stranden.

Juuri ennen Porvoon vanhaa kaupunkia rantauduttiin maatauolle.

Vi tog en landpaus strax före gamla stan i Borgå.

Pidettiin lounastauko historiallisella Linnamäellä.

Vi höll lunchpaus på den historiska Borgbacken.

Melottiin Porvoon tunnettujen rantavajojen ohi.

Vi paddlade förbi de kända strandbodarna i Borgå.

Kun joki saavutti meren, meloimme vielä Hannun opastuksella Sahasaarten kanavan läpi ennen kuin rantauduimme Hamarin kahvilan rantaan.

När ån nådde havet, paddlade vi ännu under Hannus ledning, genom kanalen mellan Sågholmarna innan vi tog i land vid cafét i Hammars.